Invigningen av Thomas designade rondellutsmyckning i Munkfors är planerad till söndag 2:a december
kl 14.00.

Thomas Strandberg 

 Christina Haffling Strandberg

 

 Välkommen! Du är besökare nr [counter]!

 

 

WEBSHOP